One comment on “Cars and Coffee-Cars Leaving 3/13/10

  1. Satan va ballt! De är så man får ståpitt av allt goljud =) De va juh inte lite dåliga bilar heller, ett par miljoner som rullar där….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s